spušteni strop

Spušteni stropovi

Ako ste razmišljali o preuređenju interijera, vjerojatno ste razmatrali i mogućnost ugradnje spuštenog stropa. Spušteni stropovi ne samo da udovoljavaju brojnim estetskim zahtjevima, nego zadovoljavaju i brojne praktične zahtjeve koji se postavljaju pred modernu gradnju.Spušteni stropovi izrađeni od gips kartonskih ploča idealno su rješenje kako za moderno i brzo uređenje interijera, tako i za adaptaciju starijih objekata. Pri adaptaciji starijih objekata, u kojima je obično veća visina prostorija nego u novijim objektima, postavljanje spuštenog stropa je najbolji način za redukciju visine prostorije. Čitaj više

Suha gradnja

Suha gradnja je suvremeni način gradnje koji zadovoljava veliki broj zahtjeva koji se u današnje vrijeme postavljaju pred građevinski sektor. Suhomontažni sustavi, čiji su osnovni elementi gips kartonske ploče i profili, omogućavaju  oblikovanja prostora prema želji klijenata te brzo izvođenje radova pri gradnji, preuređenju ili prenamjeni prostora. Obzirom da se radi o suhom postupku izrade sve se površine mogu obrađivati bez čekanja što donosi uštede u vremenu, a osigurana je i čistoća, bez suvišnog građevinskog otpada. Čitaj više

suha gradnja

Gips kartonske ploče

Gips je vrsta minerala koji se javlja u sedimentnim stijenama, u bogatim slojevima kamenja koji se protežu do 70 m dubine. Nastao je taloženjem pri isparavanju vode u plitkim morskim uvalama. Prirodni je materijal i ima vrlo široku primjenu.

U drevnom Egiptu, Egipćani su gips koristili za gradnju piramida. Udovoljavao je njihovim zahtjevima – sastoji se od temeljnih prirodnih elemenata i nakon oblikovanja zadržava oblik. Piramide su još uvijek vidljive i nakon više od 5.000 godina što govori o trajnosti gipsa kao građevinskog materijala. Čitaj više